Bezpečnost a ochrana osobních údajů 

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Společnost Novobal s.r.o., provozovatel internetového obchodu novobal.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. 

Jaké údaje shromažďujeme? 

Pro uskutečnění obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. 

K čemu údaje slouží? 

Veškeré informace v eshopu novobal.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro uskutečnění obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi někdy potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné. 

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv zrušit, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchod@novobal.cz.